Marina Berts

Coach avec approche holistique, formatrice et conseillère haut potentiel

Kurser och workshops

Jag utformar en serie kurser som jag kommer att ge genom Google Groups. En av kurserna kommer att handla om att känna sig annorlunda, en annan om särbegåvning och de särbegåvades utmaningar och senare även om högkänslighet. Dessa kurser kommer att ges på franska och svenska, så för dig som bor i Sverige och Svenskfinland kan mycket bra delta i dessa kurser. Kurserna tar mellan 12 och 16 veckor i anspråk, beroende på ämnet. Fördelen med en kurs per Google Groups är att du kan studera, läsa och skriva när du vill, utan att vara binden av en strikt tidsram.

Kurserna kommer att vara s.k. ‘self-study’ grupper. Det betyder att du får ett teoretiskt kursunderlag med diverse övningar och frågor angående det tema som behandlas. Varje vecka skall du svara på en eller flera frågor som du själv få välja. De andra deltagarna i kursen gör på samma sätt som du, vilket gör att ni kan följa med varandras svar och skriva kommentarer och funderingar. Alla deltagarna kommer alltså att svara på ungefär samma frågor, vilket gör att det blir möjligt att ta del av andras synvinkel på samma tema, vilket är mycket intressant och ger nya idéer. Dina erfarenheter och ståndpunkter kommer att läsas av alla deltagare i kursen och vice versa, vilket gör att nya dörrar öppnas och nya ståndpunkter skapas.

Om du inte har tid att skriva något en vecka eller om du är sjuk gör det ingenting. Du kan ta igen det följande vecka eller veckan därpå. Det är däremot mycket viktigt att delta aktivt i kursen för att alla skall få möjlighet att diskutera så mycket som möjligt och få ett viktigt utbyte med de andra kursdeltagarna.

Jag hoppas också kunna organisera workshops i företag runt frågan om särbegåvning och högkänslighet. Om du eller ditt företag är intresserad av denna fråga så kontakta mig gärna genom att klicka här.

Suivez-moi!
Scroll UpScroll Up