Marina Berts

Coach avec approche holistique, formatrice et conseillère haut potentiel

Att vara annorlunda

Det finns många personer som känner sig ‘annorlunda’. Så är fallet med särbegåvade personer, de som är högkänsliga, multipotentiella, handikappade eller sådana som söker sig en normfri sexuell identitet. Att vara annorlunda är svårt eftersom den skillnad vi bär på ofta ger upphov till att andra förkastar oss. 

Att vara annorlunda har aldrig varit lätt, och även i dagens samhälle fortsätter det att vara på det sättet. Det som är annorlunda ter sig ibland som ett hot, som en ovilja att smälta in i en grupp. Vi pressas att passa in i en låda, i en mall dit vi inte ryms in. Ett ben kanske sticker ut, eller kanske en arm eller det är kanske rentav hela huvudet som sticker upp.

Annorlundahet kan vara ett problem i ett samhälle där vi måste leva enligt vissa regler och normer och hålla oss inom vissa ramar och standardförhållanden. Ibland har vi en känsla av att sitta fast i en situation vi inte har valt, vilket känns mycket svårt och ibland hopplöst. Den holistiska coachingen leder klienten till att ifrågasätta de regler och föreställningar som förhindrar hen att gå vidare i sitt liv. Att acceptera sin annorlundahet är en väg till en förändring, en väg där klienten återtar makten över sitt eget liv, över sina värderingar och övertygelser. Gamla vanor och vanföreställningar kan omvandlas till något positivt och kreativt helt utan dramatik.

Jag har specialiserat mig i coaching för personer som känner sig annorlunda, bland annat  för särbegåvade, högkänsliga och multipotentiella personer. Jag har också utbildning inom coaching i kreativitet och hjälper de klienter som önskar en utomståendes blick på deras kreativitet, oberoende om det gäller författare, konstnärer, dansare, skådespelare eller profesionella musiker och sångare. Jag coachar även personer som söker att acceptera sin sexuella identitet eller ett handikapp, oberoende vilket det är.

Un coup de main (Photo par rawpixel.com de Pexels)
En hjälpande hand
Suivez-moi!
Scroll UpScroll Up