Marina Berts

Coach avec approche holistique, formatrice et conseillère haut potentiel

FAQ

Jag får ofta samma frågor angående min coaching, så jag bestämde mig för att skapa en FAQ sida. Om du har några frågor, kolla först här om du hittar ett svar. Om du inte hittar det svar som passar dig kan du ta kontakt med mig genom att klicka här

Vad är holistisk coaching? Du hittar ett jättebra svar här.

Vad är systemik? Du hittar ett jättebra svar här.

Hur mycket kostar coaching hos dig? Det första mötet är gratis eftersom det är bara ett tillfälle till att ta kontakt med varandra. Om du sedan bestämmer dig för att kontraktuellt börja med holistisk coaching (åtminstone 3 sessioner) så kostar varje session CHF 150. En coaching session brukar vara mellan 60 och 90 minuter lång. Om du bara vill bli coachad nu som då är priset CHF 150/ timme.

Hur betalar jag för coachingen? Om du bor i Schweiz och kan komma till mig på coaching betalar du de 3 första sessionerna per nätbank eller kontant den första gången du kommer. Efter det kan du betala sessionerna kontant, gång efter gång. Om du bor utanför Schweiz betalar du dina coachingsessioner på förhand per nätbank eller Paypal. Det är du som betalar alla bankavgifter som kommer till. Kostnaden för betalning genom PayPal är 4%, vilket betyder att du betalar CHF 156 per coaching eller timme. 

Kan jag be min sjukförsäkringskassa betala något för den coaching jag gör? Det är bäst att du tar kontakt med din sjukförsäkringskassa. För det mesta återbetalas ingenting om du inte har en extra sjukförsäkring som ofta kostar ganska mycket. Det lönar sig kanske ändå att höra dig för.

Hur ska jag göra om jag blir sjuk och inte kan komma eller ha en coachingsession per Skype? Du måste annulera eller skjuta upp din coachingsession åtminstone 48 timmar på förhand för att inte behöva betala din reserverade tid. Om du blir sjuk eller om du råkar ut för en olycka ska du skicka mig ett läkarintyg som bevisar att du var förhindrad. I dethär fallet betalar jag tillbaka det du betalat extra, eller så kan vi ta en session när det passar dig. Om du inte annulerar eller skjuter upp din coachingsession i tid betyder det alltså att jag fakturerar dig.

Hur länge räcker en coachingsession? En coachingsession tar mellan 60 och 90 minuter i anspråk, beroende på de övningar vi gör. 

Är coaching en speciell sorts terapi? Nej, coaching är inte en terapi och ersätter inte en terapi hos en specialist som psykolog eller psykiater. Coaching är en personlig utveckling som du bestämmer dig för att sätta igång tillsammans med en kompetent coach. Coaching ger dig möjlighet att ta tag i ditt liv, i dina problem och scheman som förhindrar dig att göra det du vill och önskar lyckas med. Genom att bli coachad kommer du i kontakt med dina egna resurser, din energi och din förmåga att hitta kreativa lösningar.

Är det coachen som är ansvarig för de framsteg jag gör? Nej, som coach är jag ansvarig för de övningar och den coachingprocess som du behöver. Jag kommer följaktligen att vägleda dig i de övningar vi gör tillsammans, jag kommer att ställa dig tankeställande och ibland besvärliga frågor, och jag kommer att uppmuntra dig att hitta dina egna svar på dina egna problem. Det är du själv som är ansvarig för resultatet : efter att ha fastställt ett mål är det alltså du som ska sätta bollen i rullning för att uppnå det målet. Det är du som är experten på ditt eget liv och det är endast du som vet vilka lösningar som är bäst för dig. Jag hjälper dig lite på traven med att hitta dem!

Vad händer under en coachingsession? Det första mötet är gratis och tillåter oss att bekanta oss med varandra och kolla om vi vill jobba tillsammans. Du kan helt bra säga att jag inte är den rätta coachen för dig om du inte har den rätta ‘feelingen’. Om du vill börja med en coaching så bestämer vi datum för följande träff. Vi kan träffas enligt din egen rytm – en gång varannan vecka, en gång per månad eller t.o.m. en gån per vecka, det är du som bestämmer hur du vill ha det. Varje coachingsession tar mellan 60 och 90  minuter. Vi diskuterar igenom din situation, tar fasta på dina känslor i just den situationen du beskriver, gör olika övningar (metaforer, lekar, berättelser, teckningar osv.) för att du ska kunna må bättre och hitta lösningar på de problem du har. Vi kommer alltså att leka rätt mycket och hålla på med kreativa övningar  som får dig att koppla bort ditt rationella jag. Egentligen är det ganska enkelt: du litar på mig, kommer hit eller skypar med mig och jag guidar dig genom hela coachingsessionen!

Måste jag jobba med något mellan coachingsessionerna? Kommer jag att få läxor? Nej, du får inga läxor. Däremot kan du få rätt så mycket att fundera på, du kommer att observera dig själv och du får bestämma vilka olika uppgifter du vill göra i vissa problematiska situationer och testa olika lösningar. Det är alltså du som klient som bestämmer vad du vill göra och vad du helst inte vill göra. Ju mer du går utanför din egen bekvämlighetszon, desto större chanser har du att lösa dina problem och göra personliga framsteg. Du anlitar väl en coach för att ändra på vissa saker i ditt liv, eller hur? Då ska du också vara beredd på att verkligen bjuda på dig själv och inte blunda för sådant som du helst inte skulle vilja se.

Är det viktigt att jag litar helt och hållet på min coach? Javisst, naturligtvis! Coachen och klienten utvecklar för det mesta ett stort förtroende och mycket respekt för varandra, Det är viktigt att klienten kan få utlopp för det som ‘bor’ inom hen, inte bara känslor som vrede, frustration och glädje, utan även rädslor, tvivel, vidskepelser och hämmande tankar. Du kommer med det som berör dig och som coach tar jag tillvara på det utan att döma eller värdera.

Har min coach tystnadsplikt? Naturligtvis. Som yrkescoach garanterar jag dig total konfidentialitet och sekretess. Det vi diskuterar, säger och gör behåller vi för oss själva. Du kan läsa mer om min etik här

Jag behöver råd, kommer du att ge mig sådana? Jag kommer att ställa dig många frågor angående din situation, om det du vill/inte vill, om hur du känner det, och det är alltså du själv som kommer att hitta de personliga råd som är bäst för dig just i din situation. Ibland kan jag ge dig råd eller tips om jag har en erfarenhet som jag anser extra viktig i sammanhanget, men jag ber dig alltid om ditt samtycke innan jag gör det. Naturligtvis är det sedan upp till dig att göra som du tycker, du behöver inte nödvändigtvis göra som jag gör!

Är det absolut nödvändigt att ha ett mål när jag blir coachad? Jo, det är mycket viktigt att du har ett konkret mål när du börjar med coaching. Om du behöver något från butiken och måste ta bilen är det ganska behagligt att veta vart du ska åka och hur du ska nå fram till den butiken, och inte bara köra på måfå. Det är samma sak med coaching: om du inte riktigt vet i vilken riktning du ska bege dig kommer du att snurra runt, runt och kanske gå förbi något viktigt. Den första gången vi träffas bestämmer du ett mål, som efter en tid kan utvecklas till någon annan målsättning. Om du inte vet vad du vill eller vart du är på väg med coachingen tar vi itu med det båda två!

Kommer resultatet av coachingen att vara synligt genast? Ibland syns det mycket stora resultat genast, ibland går det lite långsammare. Det beror på ditt mål: om det är en genomgripande förändring, som t.ex. ‘Lita helt och fullt på mig själv’, kan det naturligtvis ta mer tid än om det är ‘Lyckas med mitt matteprov nästa månad’. Ibland märks knappt någon förändring alls, utan det är en långsam process som du sätter igång under coachingsessionerna men som kan ta flera månader eller år. Men du ska veta att när du sätter igång en förändring i ditt liv kommer alla pusselbitar att börja röra på sig!

Om jag inte uppnår mitt mål under coachingen, kommer jag att göra det senare? All personlig utveckling tar tid, och det är viktigt att du tillåter dig själv att gå långsamt fram om så behövs. Vissa mål kan endast förverkligas på lång sikt. I det fallet kommer du att sätta på plats olika strategier för att kunna fortsätta med utvecklingsarbetet i egen takt trots att du inte mer kommer på coaching. Och naturligtvis kan du komma tillbaka 6 månader eller ett år senare för att fortsätta med coachingen. För det mesta uppnås resultat redan efter 3-5 sessioner. Holistisk coaching ger dig möjlighet till en djupgående förändring inom dig själv, och du kanske blir medveten om något helt annat trots att du inte blivit coachad på det.

Har du andra frågor? Du kan ställa dem genom att kontakta mig personligen. Klicka här

 

 

Suivez-moi!
Scroll UpScroll Up