Marina Berts

Coach avec approche holistique, formatrice et conseillère haut potentiel

Särbegåvade medarbetare

Du kanske har en medarbetare som är särbegåvad men som har vissa svårigheter att smälta in i arbetsmiljön eller i arbetsgrupper? Eller kanske du ser att en av dina anställda kommer med en massa nya idéer, är dynamisk och spontan i sitt sätt att samarbeta, vilket gör att du blir osäker på hur du ska agera? 

Särbegåvade personer är ofta mycket kreativa och fulla av nya idéer, vilket kan leda till att de har svårt att hålla sig till ett projekt eller en arbetsuppgift. Deras sätt att arbeta på flera saker samtidigt och ta initiativ kan ibland kännas betungande för ledningen och kanske till och med skrämmande för medarbetarna. Särbegåvade personer behöver vara stimulerade hela tiden, och om deras jobb inte erbjuder dem denna möjlighet eller om de ofta får negativa kommentarer och reaktioner kan det lätt hända att de tappar motivationen och börjar vantrivas på sin arbetsplats. Ditt mål är säkert att få behålla dina anställda så länge som möjligt och ta tillvara deras potential och kunskaper.

Om du som chef har att göra med en särbegåvad medarbetare men inte vet hur du ska förhålla dig till honom eller henne, ta kontakt med mig! Jag kommer gärna och diskuterar igenom saken med dig och coachar dig eller din medarbetare. Coaching kan ge er båda lösningar till gemensam utveckling och bättre samarbete. Kontakta mig genom att klicka här.

En pusselbit på rätt plats
Suivez-moi!
Scroll UpScroll Up