Marina Berts

Coach avec approche holistique, formatrice et conseillère haut potentiel

Särbegåvning (hög IQ)

Särbegåvade personer, eller ‘zebror’, stöter ofta och mycket regelbundet på speciella svårigheter i sina liv. Det kan vara en känsla av att vara i otakt med andra, ensamhet, ett mycket högt tempo som förvånar andra, högkänslighet, en stor och sund nyfikenhet som missförstås eller en svårighet att förstå sociala koder och oskrivna regler. För det mesta anser de som inte är särbegåvade att dessa beteenden är problematiska och avvikande. Således kommer den särbegåvade personen snabbt att inse att det inte är normalt eller ens önskvärt att vara ‘annorlunda’. Väldigt ofta mobbas särbegåvade därför att de är ‘olika’. Egenskaper som snabbhet, högkänslighet och nyfikenhet blir alltså ett stort problem för den särbegåvade och hen kommer att känna sig tvingen att kväva sin egen personlighet och sina reaktioner för att inte behöva känna sig onormal, utstött och avvisad. Den särbegåvades särdrag har alltså ofta missförståtts, och hen kan bli föremål för olika sorters trakasserier både i skol-, arbets- och familjekretsen.

Att var särbegåvad är inget att skämmas över. Det är ingen allvarlig sjukdom eller patologi. Är du särbegåvad? Lider du av din höga intelligenskvot? Du kanske känner dig misslyckad, men du ska veta att du är en fin människa med en otrolig potential och personliga resurser som du kanske ännu inte ens vet att du har. Om du lär dig att känna dig själv lite bättre och om du förstår din omgivning lite bättre kan du hitta inre balans och också en bättre förmåga att röra dig bland andra människor på ett mycket effektivare sätt än tidigare. Genom att respektera dig själv och acceptera den du är kan du förvandla det du ser som en svaghet till en styrka. Det kommer naturligtvis inte av sig själv, du behöver säkert lite hjälp på traven. Det är alltså helt möjligt att frigöra dig från vissa rädslor som kanske plågar dig just nu, för att kunna leva ett liv med större sinnesfrid och ro.

Holistisk coaching är enligt min mening en av de effektivaste sättena att fördjupa dina kunskaper om dig själv som särbegåvad. Med holistisk coaching kommer du att lära dig att ställa dig de rätta frågorna, att undvika vissa misstag som upprepas ideligen och naturligtvis att kunna dra nytta av din snabbhet, din nyfikenhet, dina banbrytande idéer och högkänslighet.

Jag är själv en särbegåvad person, och jag anser att som sådan är jag speciellt lämpad för att handleda andra särbegåvade personer att upptäcka och utveckla sina egna resurser. Ibland händer det att läkare och annan hälsovårdspersonal feltolkar de symptom som en särbegåvad person uppvisar, vilket leder för det mesta till missförstånd och medicinbruk. Det är därför viktigt att den särbegåvade personen väljer en coach som verkligen förstår situationen och har kunskaper om vad särbegåvning egentligen innebär och vilka särdrag som är naturliga. Detta gäller även för terapeuter och andra specialister som ger råd till särbegåvade personer. 

Tror du att du är särbegåvad, eller har du en nära anhörig som kanske är det? Vill du upptäcka mer om särbegåvning genom holistisk coaching? Kontakta mig genom att klicka här ! Om du inte bor nära mig kan jag coacha dig per Skype.

Mina särdrag är min kraft

(modèle de dentelle au fuseau de Michel Jourde, http://mjourde.over-blog.com/2014/02/z%C3%A8bre-zimbada-la-dentelle.html)


å

Suivez-moi!
Scroll UpScroll Up