Marina Berts

Coach avec approche holistique, formatrice et conseillère haut potentiel

Coaching

Holistisk coaching

Många personer frågar av mig “Vad är holistisk coaching egentligen?” och ibland känns det lite svårt för mig att förklara helt kort hur jag utövar coaching. Den bästa frågan skulle egentligen vara ” Vad kan holistisk coaching göra för mig?“. Holistisk coaching är en ny coachdimension, ett nytt sätt att närma oss och ta tag i våra bekymmer, problem, blockeringar och generellt sett hela förändringsprocessen som är coachingens mål. 

Du kanske vet vad jobcoaching är? En jobbkonsult hjälper dig att vara mer effektiv i ditt jobb, att hitta nya sätt att var mer produktiv och kreativ och eventuellt att lösa olika konfliktsituationer i din arbetsomgivning. Du kanske också känner till NLP coaching? En NLP coach hjälper dig att modellisera ditt språk och ditt beteende, bland annat på ditt jobb, för att få till stånd ett annat tankeschema och följaktligen ett nytt beteende.

Holistisk coaching berör däremot det som finns djupast inom oss, allt det som vi människor är gjorda av – våra värderingar, våra rädslor, våra blockeringar, vårt motstånd till förändring, vår livsåskådning, våra övertygelser och mycket annat som berör vår mänsklighet. Holistisk coaching erbjuder mycket mer än enbart en modellisering och formatering: holistisk coaching ger dig möjlighet att verkligen gå in på djupet och beröra allt det du är för att hitta nya livslösningar och lösa upp blockeringar som förhindrar dig att ta de steg framåt som du kanske önskar att du kunde ta.

Holistisk coaching baserar sig alltså på människans fyra dimensioner

 • den fysiska (eller kroppsliga) dimensionen
 • den känslomässiga (eller emotionella) dimensionen
 • den intellektuella dimensionen
 • den själsliga (eller andliga) dimensionen

 

Verkar det larvigt och orimligt? Och ändå är du säkert överens med mig om att vi människor inte bara är rationella eller intellektuella varelser. Vi har en fysisk kropp, vi erfar många känslor, vi har moraliska värderingar och vi tror på sådant som är irrationelt och som övergår vårt förstånd. Vi är alltså holistiska varelser eftersom vi bär med oss olika beståndsdelar som utformar en helhet. Hittills har coaching varit allmän i sportkretsar och i företagsvärlden och har alltså fokaliserat sig på jobbprestationer. Idag utvecklas coachingen vidare mot nya horisonter, och den holistiska coachingen är just det: en ny sorts coaching som tar hela människan i beaktande.

Den holistiska coachingen verkar på alla plan och är alltså en enda universell metod, oberoende vilket ditt mål är. Denna typ av coaching kan följaktligen få dig att växa både personligen och professionellt med tanke på dess globala omfattning. Holistisk coaching kompletteras av den systemiska metoden: vi är alla en del av olika system, bland annat familjesystemet, i vilka vi spelar en viktig roll. Det är som ett schackspel: om du flyttar en liten bit av systemet blir alla de andra bitarna också tvungna att röra på sig och anta nya former. Systemiken kompletterar därför mycket bra den holistiska coachingen med sin globala syn på människan.

Hur fungerar det då? I den holistiska coachingen kommer du att få pröva olika sorters övningar som verkligen går på djupet, till exempel metaforer och kontakt med din egen kropp som ger signaler om dina känslor. Oberoende om du har ett mål som gäller ditt privatliv eller ditt yrkesliv så kommer den holistiska coachingen att gå direkt till det som är kärnan på ditt problem, det vill säga dina vanor, dina övertygelser, dina värderingar och principer, dina känslor och förnimmelser. Med holistisk coaching kommer du att kunna avancera målmedvetet på ett globalt sätt som respekterar både din personlighet, dina förutsättningar och dina personliga resurser. Det är du som är specialisten på ditt eget liv, och du är den enda som kan bestämma vad som är bra för dig och hur du ska kunna utvecklas som människa.

Holistisk coaching är ingen terapi. Som holistisk coach kommer jag inte heller att ge dig råd, instruktioner eller vägledning. Att coacha på ett holistiskt sätt är för mig att vara en följeslagare på den väg som min klient har valt, men det är hen som bestämmer vart hen vill gå och vad hen vill göra. Den holistiska coachingen hjälper dig att förankra dina val och skapar en fördjupad medvetenhet kring detta. Du kommer alltså att omvandla ditt liv på ett djupgående sätt eftersom du kommer att röra vid dina fyra dimensioner som skapar den härliga människa du är. 

Nästa sida : upptäck vad systemik är!

Printemps
Allt är möjligt!

Systemik

Systemik är en vetenskap som forskar i mänskliga system. Vi rör oss alla i olika system, till exempel familjesystemet och transgenerationssystemet, vår yrkesomgivning och helt enkelt människans komplexa system som levande organism med känslomässiga, fysiologiska och psykiska delsystem. Om vi utgår ifrån tanken att vår värld är ett stort system är det möjligt för oss att säga att detta världssystem arbetar med små delar, från den minsta till den största. Alla element som utgör detta system kopplas till varandra. Genom att ändra eller flytta på ett element i detta system kommer alla andra element också att flyttas och förändras.

“Ett system är en komplex uppsättning av element som interagerar med varandra, utbyter information och energi, och som självreglerar sig för att säkerställa sin balans, utveckling och överlevnad . Varje system kan i sig vara ett delsystem som då blir ett element i ett större system. (min översättning, Si-institut.com) “

I systemiken är begrepp som tillhörighet, lojalitet, familj, transgeneration, systemordning samt frågor om balans mellan mottagning och givande av stor betydelse.

Som holistisk och systemisk coach använder jag systemiska övningar för att ge min klient möjlighet att ta avstånd från och överblicka de system i vilka hen rör sig, samt att observera hur dessa system är organiserade. Utifrån detta kan hen sedan bestämma vilket element som kan ändras och eventuellt också se hur systemen reagerar på vissa förändringar. De systemiska övningarna kommer också att ge min klient möjlighet att ta kontakt med sig själv på ett djupt sätt, både emotionellt och fysiskt.

Nästa sida: upptäck vad coaching i kreativitet är!


Coaching i kreativitet

Istället för att förklara vad coaching i kreativitet är föredrar jag att berätta om vad en sådan coaching kan ge min klient. Många personer drömmer om kreativitet, de vill skapa något, och ibland förverkligas dessa drömmar om en person väljer ett kreativt yrke, till exempel författare, skådespelare, filmmakare, målare, musiker, sångare eller cirkusartist. Andra personer föredrar däremot att behålla en kreativ aktivitet som hobby. Andra igen sätter drömmen om kreativitet på hyllan och känner sig frustrerade på grund av detta.

Coaching i kreativitet lämpar sig naturligtvis speciellt bra för personer som rör sig i kreativa kretsar, oberoende om de är proffs eller helt enkelt personner som ger utlopp för sin kreativitet på hobby-basis. Men även personer som aldrig varit i kontakt med kreativitet tidigare kan ha stor nytta av coaching i kreativitet, speciellt om de känner en sorts ‘sugning’ till något särskilt, till exempel att skriva om sitt liv, eller rentav sina memoarer. Är du en sådan person? Du kanske vill skapa något men stöter emot samma gamla tankar ‘det klarar jag aldrig av’ ? Kanske du är ett proffs, skådespelare eller sångare, som ibland har stunder av djup misströstan över din egen kompetens, stunder när du säger till dig själv ‘jag är en verklig nolla, en bedragare och snart blir min inkompetens avslöjad’ ? I så fall kan coaching i kreativitet hjälpa dig att fortsätta framåt genom att välkomna och förstå din tvekan, dina rädslor och dina blockeringar.

Coaching i kreativitet kan ses som en specialisering av holistisk coaching, en typ av coaching som inkluderar alla frågor relaterade till kreativitet och skapande, bland annat

 • Rädsla för den tomma sidan
 • Rädsla för att lyckas eller misslyckas i din konstnärliga verksamhet
 • Rädsla för att sticka upp genom kreativ verksamhet, oberoende om det handlar om författarskap, musik, dans, målning, blandad media, eller någon annan form av kreativitet
 • Ångest som orsakas av en känsla av att inte vara upp till uppgiften (“Jag vet att jag kan göra bättre, jag har bara inte ansträngt mig tillräckligt”)
 • Negativt självprat (din inre röst) som förstör all kreativitet (“Uppriktigt sagt, du är en nolla, du vet inte hur man gör någonting, du är ett tomt skal som bara skryter”)
 • Bedragarsyndromet (“jag blir avslöjad, jag är bara en bedragare, jag är ingenting och jag skapar skit, och det kommer att märkas så småningom”)
 • Brist på självförtroende (“Jag vet inte hur man gör saker och ting, alla andra gör det mycket bättre”)
 • Brist på självkänsla (‘jag är en nolla’)
 • Bristen på erkännande av sina egna talanger (“alla kan göra det utom jag, jag misslyckas med allt”)

Du är inte ensam om att plågas av dessa blockeringar, och det finns lösningar. Coaching i kreativitet kan lätt göras via e-post med två Skype sessioner, så trots att jag bor i Schweiz behöver du inte förflytta dig för att få coaching i kreativitet. Priset är också överkomligt: ​​för 10 veckors coaching, dvs e-post utbyten två gånger i veckan + 2 coachingstillfällen per Skype (à 30-45 minuter) betalar du bara CHF 650!

Är du intresserad? Kontakta mig per e-post för mer information – du hittar all information du behöver för att kontakta mig genom att klicka här.

Vingar som bär
Suivez-moi!
Scroll UpScroll Up