Marina Berts

Coach avec approche holistique, formatrice et conseillère haut potentiel

Coachen

Mitt namn är Marina Berts. Som holistisk (eller humanistisk) coach jobbar jag med människans fyra dimensioner som vi alla har gemensamt : de fysiska, emotionella, intellektuella och själsliga dimensionerna.

Att arbeta med människor har alltid varit en passion för mig, och det är därför jag har utövat olika yrken där jag har fått vara i kontakt med människor. Mest har jag arbetat inom undervisning och pedagogik – att sprida kunskap är en av de bästa saker jag vet. Jag har alltså arbetat som coach, lärare och handledare. För att attestera mina kunskaper inom coaching genomförde jag en utbildning i holistisk coaching hos Danielle Brault International här i Lausanne mellan 2015 och 2017. 

Jag bor för tillfället i Lausanne i Schweiz. Jag deltar gärna i eller organiserar konferenser, workshops och seminarier både i Schweiz och utomlands. Om du inte bor i Schweiz men ändå vill prova på holistisk coaching kan jag coacha dig per Skype. 


Min coaching

”Coaching är som att bli kliad på ryggen, du vet var det kliar men du kan inte göra det själv…”

(http://www.coachwalk.se/omoss/vad-ar-coaching/)

Det är med stor glädje jag coachar varje person som vill inleda en egen personlig utveckling och ett förändringsarbete. Jag arbetar speciellt mycket med särbegåvade vuxna, högkänsliga personer, multipotentiella personer, personer med stor kreativitet samt personer som önskar utveckla sin kreativitet.

I en coachingsituation är det DU och DINA bekymmer och funderingar som är viktiga. Det är du som står i centrum för coachingen och det är min roll att fungera som processledare och katalysator mellan dig och dina egna lösningar i ditt förändringsarbete. Jag kommer alltså att använda olika holistiska, systemiska  och kreativa övningar för att hjälpa dig att gå framåt i din personliga självkännedom och målfokusering. Det är alltså DU som kommer att hitta dina egna lösningar och sätta igång ett hållbart och långsiktigt lärande om dig själv genom den holistiska coachingen som jag erbjuder. Under hela coachingprocessen är du ansvarig för dina val och handlingar vilket gör att coachingen blir ett kraftfullt utvecklingsverktyg för ett förändrat beteende, även på lång sikt.

Som holistisk coach kommer jag att samarbeta med min klient som en helhet, med allt det hen bär med sig och allt det hen är, utan att utesluta eller förbise något. Människans fyra dimensioner – den fysiska, känslomässiga, intellektuella och själsliga – spelar en central roll i min coaching. Jag kommer följaktligen att använda olika övningar och tillvägagångssätt i min coaching som kan verka ovanliga, bland annat kreativa uppgifter, lekar, metaforer och brainstorming. Jag kommer också att ställa kraftfulla och ibland besvärande frågor, frågor som leder min klient rakt ut ur sin bekvämlighetszon. På detta sätt blir min klient medveten om de begränsningar hen sätter sig själv vilket leder till att nya idéer och lösningar kan växa fram. Till och med helt tokiga, kreativa och djärva idéer som medvetet bearbetas kan ibland föda fram långvariga lösningar. Som processledare ledsagar jag min klient på ett personligt sätt både med kreativitet och humor, med stor respekt, etiska riktlinjer, tystnadsplikt och välvilja. Genom den holistiska coachingen jag utövar bjuder jag min klient att utforska nya stigar som är både personliga och fullt anpassade till hens livssituation och personlighet.

Holistisk coaching kräver ingenting speciellt av klienten utan passar alla. För att coachingen skall vara effektiv är det däremot mycket viktigt att klienten och coachen samarbetar och satsar helhjärtat på den utveckling som medföljer coachingprocessen.


Livsbana och erfarenhet

Efter att ha slutfört ett diplom för undervisning i franska som främmande språk vid Lausanne Universitet (1989) och en Master of Arts (filosofie kandidat) i filologi vid Helsingfors universitet (1991) har jag mest arbetat inom utbildning, pedagogik och coaching bl.a. i Finland, Spanien, Schweiz och Colombia. Under många år har jag även fördjupat mina kunskaper inom textil och broderi och stimulerat min egen kreativitet vid Royal School of Needlework, vilket resulterade i diplomet som yrkesbrodös 2012 (Diploma in Technical Hand Embroidery). 

Min ovanliga livsbana och yrkeserfarenheter har gett mig möjlighet att utveckla mina färdigheter bl.a. inom projektledning, t.ex. i samband med skapandet av den Pedagogiska Högskolan i Lausanne, konfliktlösning och handledning och coaching av grupper. 2004 startade jag mitt eget företag där jag erbjuder coaching, handledning och konsulttjänster. Jag har alltså kunnat utveckla både aktivt lyssnande och stor människokännedom genom dessa gedigna yrkeserfarenheter.

För att få  formell coach-kompetens utbildade jag mig till holistisk coach hos Danielle Brault International Sàrl mellan 2015 och 2017. Tack vare föreningen Mensa Schweiz fick jag 2016 tillfälle till att fördjupa mina kunskaper i coaching för särbegåvde och/eller högkänsliga vuxna. Jag har fortsatt med en fortbildning inom kreativitetscoaching hos den världsberömde Creativity coachen Eric Maisel i USA. 

 Jag coachar på tre språk – franska, svenska och engelska.


Etik

I likhet med läkare och andra yrkesmänniskor som arbetar inom hälsa och vård är tystnadsplikt och etiska riktlinjer mycket viktiga för mig som coach. Coaching följer specifika etiska regler som välutbildade coacher naturligtvis respekterar. Dessa regler gäller främst tystnadsplikten och de etiska riktlinjerna som är gemensamma för yrkescoaching.

Tystnadsplikt. Jag garanterar en fullständig konfidentialitet och sekretess kring all information om min klient. Min tystnadsplikt gäller alltså alla diskussioner, samt deras innehåll, som min klient och jag kan föra mellan oss. Inget av det som sägs under coachingen kommer att avslöjas utan min klients tillåtelse. I mycket sällsynta fall måste min tystnadsplikt lyftas, till exempel om lagen kräver utlämnande av information.

Etiska riktlinjer. Som medlem i International Coaching Federation respekterar och följer jag de etiska riktlinjerna som föreningen rekommenderar. Du hittar ICFs etiska riktlinjer genom att klicka här.

Tystnadsplikt och etiska riktlinjer
Suivez-moi!
Scroll UpScroll Up